peranan industri kecil dan sederhana

 

MEWUJUDKAN PELUANG PEKERJAAN
IKS merupakan industri yang pesat membangun
Industri ini berintensif buruh dalam pengeluarannya.
Oleh itu,industri ini membuka banyak peluang pekerjaan
Pekerja tidak mahir dan sukar mendapat kerja dalam industri berat berpeluang mendapatkan kerja dalm IKS.
Hal ini seterusnya dapat mengurangkan kadar pengangguran di negara kita.
Sebagai contoh,iks menyediakan 44.2% peluang pekerjaan daripada jumlah guna tenaga kerja dalam sektor perkilangan.

MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK MASYARAKAT
Masyarakat sentiasa mempunyai keperluan dan kehendak yang perlu dipenuhi dan untuk memenuhinya perlu ada pengeluaran.
IKS sentiasa berusaha memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat dengan mencipta keluaran baru.
Contohnya,iks mengeluarkan makanan awet,minuman biskut,sos cili dan makanan keperluan harian yang lain.

MENINGKATKAN TABUNGAN DALAM EKONOMI NEGARA
IKS dapat meningkatkan jumlah tabungan dalam ekonomi negara.
Kebanyakan operasi IKS,sumber kewangan dan modalnya disumbangkan oleh pemilik sendiri,saudara-mara atau kawan.
Sebagai contoh, Kementerian erdagangan Antarabangsa dan Industri(MITI),menjalankan satu kajian dan mendapati bahawa 70% daripada sumber kewangan iks daripada pemilik sendiri.

LATIHAN KEPADA PEKERJA DAN PENGUSAHA
IKS menyediakan pelbagai kemahiran untuk pekerja.
Pengusaha iks pula memperoleh latihan dan pengetahuan tentang selok –belok operasi perniagaan.
Melalui penyertaan dalam iks,mereka bukan sahaja mendapat latihan tetapi dapat menimba pengalaman dan kemahiran baharu yang berguna untuk kegunaan masa depan.
Contohnya,pekerja yang bekerja dalam iks berasaskan pembutan kraf tangan dapat menjadi mahir dalam